แนะนำคุณหมอ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตารางแพทย์ประจำวัน
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Director Joo Hong Lee
08:00 AM
TO
17:00 PM
08:00 AM
TO
17:00 PM
08:00 AM
TO
17:00 PM
08:00 AM
TO
17:00 PM
08:00 AM
TO
17:00 PM
08:00 AM
TO
17:00 PM
08:00 AM
TO
17:00 PM
Director Won Min Yoo
08:00 AM
TO
17:00 PM
08:00 AM
TO
17:00 PM
08:00 AM
TO
17:00 PM
08:00 AM
TO
17:00 PM
08:00 AM
TO
17:00 PM
08:00 AM
TO
17:00 PM
08:00 AM
TO
17:00 PM